Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Cezary Sadowski
Tel.: 509793242
e-mail: iod@rodo.pl

Kontraktor Sp. z o.o. / ul. Mrzeżyńska 10 / 60-446 Poznań
tel. 61 660 11 00 / e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl